HỘI NGHỊ XIN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG QHPK PHÍA NAM SÔNG TAM ĐIỆP

Ngày 15/5/2018, tại UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã diễn ra hội nghị Xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nội dung đồ án QHPK số 7 – Khu phía nam sông Tam Điệp

Buổi công bố do Chủ đầu tư – Phòng QLĐT thị xã BỈm Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn – BIDECONS tổ chức.

  • Diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng: 632,78ha. Trong đó:
  • Phường Phú Sơn: 246,9ha
  • Xã Quang Trung: 252,3ha
  • Xã Hà Lan: 133,6ha
  • Ranh giới cụ thể:
  • Phía Bắc giáp sông Tam Điệp;
  • Phía Tây giáp QL 1A;
  • Phía Đông giáp đường Lê Lợi kéo dài;
  • Phía Nam giáp đường Thanh Niên;

 

 

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn