Văn bản pháp quy

#FileDescriptionDate addedFile sizeDownloads
1pdf Thong tu 05_2017-TT-BXD TT hướng dẫn xác định, quản lý chi phí QHXD và QH đô thị
25.07.2017 10:39566 KB564
2pdf BXD_12-2016-TT-BXD Thông tư quy định hồ sơ của Nhiệm vụ đồ án QHXD vùng, QH đô thị và QHXD khu chức năng đặc thù
25.07.2017 11:1316 MB562
3doc LUẬT QUY HOẠCH .QUỐC HỘI 2017 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2017
02.01.2018 10:48166 KB480
4doc Luat-Xay-dung-16-2003 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003
02.01.2018 10:47191 KB477
Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn