TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Tổng hợp các phương án thiết kế Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia Mễ Trì – Giảng Võ

Công việc tư vấn: Lập báo cáo tổng hợp trình Chính phủ phương án xây dựng Trung tâm triển lãm

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn