QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quảng Ngãi là một trong năm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bao gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phạm vi lập quy hoạch: toàn bộ tỉnh Quảng Ngãi với diện tích tự nhiên là: 5.152,67km2 bao gồm 14 đơn vị hành chính cấp huyện.

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn