QUY HOẠCH VÙNG ĐÔ THỊ TỈNH KON TUM

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Thời gian: Năm 2009

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn