PHU NINH INDUSTRIAL PARK, PHASE 1

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Investor: Phu Tho IP Project managerment Unit

Size: 80ha

2017

 

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn