KOREA – THAI BINH, VIETNAM INDUSTRIAL PARK MASTER PLAN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Master plan for Korea – Thai Binh, Vietnam Industrial Park (ThuyTruong IP, Thai Thuy, Thai Binh province), located at Thuy Truong, Thai Thuy, Thai Binh province, 300ha

Investor: Ban Quản lý dự án Khảo sát, lập QHPK Xây dựng KCN chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ và KCN Hàn Quốc – Thái Bình, Việt Nam tại huyện Thái Thụy (KCN Thụy Trường)

Consultant: Thanh Son A.H.T – Bidecons

 

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn