QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
 Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Đơn vị tư vấn: Nikken Sekkei (Nhật Bản) – Bidecons (Việt Nam)

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn