QUY HOẠCH PHÂN KHU C3 VĨNH PHÚC

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch phân khu C3 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ Khu vực phía Nam hồ Đại Lải, tại huyện Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian: Năm 2013

Đơn vị tư vấn: Liên danh tư vấn Quốc tế BIDECONS&ACG+D3I

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn