QUY HOẠCH CHI TIẾT KĐT QUẾ VÕ 3

Chủ đầu tư: Công ty CP tập đoàn DABACO

Địa điểm: Huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh

Quy mô: 530ha

Thời gian: Năm 2008

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn