QHC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍNH MINH QUA KON TUM

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn