QHC TRỤC ĐÔ THỊ CHIỀNG SINH – NÀ SẢN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Đơn vị tư vấn: ABCC Design Pte.,Ltd – Singapore và Bidecons

Địa điểm: Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

Thời gian: Năm 2009

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn