QHCT KHU ĐÔ THỊ MỚI SƠN LÔI

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Chủ đầu tư: Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải – Foxconn

Địa điểm: tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô: 496ha

Thời gian: Năm 2008

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn