KĐT XUAT HOA – BẮC KẠN

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy mô:

Địa điểm: Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn