CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00006788 cho Công ty CP tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam các hạng mục sau:

  1. Khảo sát xây dựng công trình: Địa hình, địa chất công trình: Hạng II (Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II cùng loại)
  2. Lập Quy hoạch xây dựng: Hạng II (Được lập các đồ án XD vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II trở xuống, Quy hoạch khu chức năng đặc thù cấp tỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn)
  3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp (nhẹ): Hạng I 
  4. Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp (nhẹ): Hạng II (Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II cùng loại trở xuống)

Căn cứ theo nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ.

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn