BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ HÀNH CHÍNH MỚI ĐỒNG HỶ – THÁI NGUYÊN

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam là đơn vị tư vấn đã báo cáo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hành chính mới Đồng Hỷ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, tỷ lệ 1/2000.

Với mục tiêu Xây dựng đô thị hành chính mới huyện Đồng Hỷ trở thành đô thị loại V vào năm 2025, Hình thành khu trung tâm hành chính mới huyện Đồng Hỷ có không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tiện nghi. Xác lập các cơ sở để triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính huyện, quy hoạch chi tiết khu đô thị, các dự án đầu tư xây dựng theo phân kỳ đầu tư.

Phạm vi, ranh giới khu đất:

Diện tích đất tự nhiên khoảng 196,2ha, có ranh giới cụ thể như sau:

– Phía Đông Bắc: Giáp khu núi Kháo;

– Phía Tây Bắc: Giáp cánh đồng Chùa Đôi, đồng Đõng xã Hoá Thượng;

– Phía Tây Nam: Giáp ranh giới xã Cao Ngạn;

– Phía Đông Nam: Giáp cánh đồng Khẹp Cong và Đồng Móc.

Chia sẻ:

164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, Ha Noi. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn